3 Fidan’ın mirasını yaşatmak insani bir görev ve temel bir sorumluluktur

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

İdam sehpasına yürüdüklerinde “Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği” diyerek tüm insanlığa ve Türkiye halklarına kardeşliği ve onurlu bir arada yaşama idealini miras bırakan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan bundan 52 yıl önce siyasi bir cinayetle katledildi. Dünyayı değiştirme, yaşanabilir hale getirme, eşit ve özgür bir yaşamı yaratma ideali uğruna gözünü kırpmadan her türlü bedeli ödeyenler ve yaşamından vazgeçenler insanlığın tarih boyunca yarattığı en büyük erdemdir. Denizler, Mahirler, İbolar, Mazlumlar, Hayriler ve Kemaller bu topraklarda halk uğruna adanmışlığın sembolü olmuştur. O yüzden o gün egemenlerin darağacına gönderdiği bu halkın özgür ve onurlu yaşama idealiydi, eşitlik özlemiydi, özgür olma hayaliydi. Elbette yitirdiklerimiz çok büyük, kaybettiklerimizin tarifi yok ama ideallerimiz ve hayallerimiz daha büyük.

Kuşkusuz hiçbir kayıp boşuna yaşanmadı, hiçbir acı boşuna çekilmedi. Denizlerin, Mahirlerin, İboların, Mazlumların, Kemal ve Hayrilerin hayalini kurduğu “eşit, özgür yaşam ve barış içinde bir arada yaşama” ideali bugün milyonların ideali haline gelmiştir. Mücadelede yitirdiğimiz devrimci önderlerin tamamı bugün milyonlarca insanın yüreğinde ve mücadelesinde yaşamaktadır. Egemenler devrimci öncüleri darağacına göndererek toplumun devrim ve değişim talebini boğmaya çalışmıştı, ancak 50 yıl sonra toplumun devrim ve değişim talebi daha da büyümüştür. 68’de yakılan özgürlük meşalesi, mücadele eden herkesin, hepimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Medeniyete, bilime, insan olma erdemine beşiklik eden bu topraklarda, devrimciler ve mücadele edenler dün de baş eğmedi bugün de başı dik bir şekilde geleceğe yürümeye devam ediyor.

Deniz, Hüseyin ve Yusuf başta olmak üzere devrim ve demokrasi yolunda hayatını kaybedenleri ve büyük bedeller ödeyenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Miraslarına sahip çıkarak, Türkiye halklarının hak ettiği eşit ve özgür yaşamı yaratmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu
6 Mayıs 2024