4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Emek Komisyonumuzun açıklaması:

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Öncelikle, bugüne kadar iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren maden işçilerini saygıyla anarken, tüm maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz.

Madenciliğin, doğada onulmaz tahribatlara yol açmayan, evrensel madencilik prensiplerine uygun, tüm üretim süreçlerinde işçilerin de söz ve karar süreçlerine katılımının sağlandığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı koşullarda yapılması gerekir.

Bunlara uyulmadığı gibi, maden işçilerini yerin yüzlerce metre altında ve yer üstünde en ağır koşullarda her türlü tehlike, zorluk ve risk altında canları pahasına çalıştıran, köleliği aratmayan koşullarda sefalet ücreti ile yaşamaya mahkûm eden, doğayı alabildiğine talan eden bir üretim rejimiyle karşı karşıyayız.

Maden sahalarında özelleştirme, rödovans, kayıt dışılık ve neredeyse tüm maden sahalarında üretimin taşeronlaştırılması ile denetimden uzak ocaklarda, galerilerde, aynalarda, şevlerde talan, kâr hırsı ve üretim zorlamasıyla işçilerin yaşamı hiçe sayılıyor.

Bu yüzden Soma, Ermenek, Kilimli, Elbistan, Küre, Şırnak, Karaman, Mustafakemalpaşa, Kozlu, Bursa ve Amasra’da çok sayıda işçi kardeşimiz bu iş cinayetlerinde katledildi. Son olarak geçen hafta Şirvan’daki kaçak madende 3 işçi kardeşimizin yaşamına mal olan bir iş cinayeti yaşandı. Bir kez daha hatırlatalım; işyerlerinde işçinin denetimi, en etkili denetimlerden birisidir. İşçilerin üretim zorlamasına direnebilmeleri, ölümcül koşullarda çalışmama haklarını kullanabilmeleri sendikalı olmaları ile mümkündür. Devlet, hem kendi denetim görevini yerine getirmekle hem de işçinin örgütlenmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmakla yükümlüdür.

Diğer yandan, madencilik sektörü son yıllarda ormanlara ve diğer ekosistemlere zarar veren en önemli tehdit unsuru haline gelmiştir. Toplumsal ihtiyaca değil kâra göre belirlenen enerji politikaları, hem halklarımız için enerjinin pahalanmasına hem de karabasan gibi büyüyen bir iklim felaketine neden olmaktadır. Bu nedenle, partimiz maden işçilerinin güvenceli yaşam ve çalışma koşulları için mücadele ederken siyasi iktidarın eko kırım politikalarına karşı mücadeleyi de bununla birlikte esas almakta, maden işçilerini bu mücadelenin de ayrılmaz bir parçası saymaktadır. 

Tüm emekçilerin insan onuruna yakışan çalışma koşullarında, söz, yetki ve karar sahibi olduğu, hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce örgütlenebildiği, işçi sağlığının, iş güvenliğinin ve güvencesinin öncelikli olduğu, demokratik bir ülkeye ulaşma inancımızdan ve mücadelemizden hiç bir zaman vaz geçmeyeceğiz. Emeğin ve doğanın sömürülmediği bir yaşamı hep birlikte kuracağız.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Emek Komisyonu
4 Aralık 2023