Asgari ücret ve emekli maaşlarının artırılması

Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının o ay açıklanan en yüksek yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde ve altı ayda bir artırılması için kanun teklifleri verdi:

Emekli maaşı: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz

Asgari ücret: İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz

13 Haziran 2024