Bakırhan, Alevi kurumlarını ziyaret etti

Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcümüz Yüksel Mutlu ve Milletvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit Alevi kurumlarını ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinde gerçekleşen ziyarete Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Eş Genel Başkanımız Bakırhan, kongre öncesinde hem kurumlarla hem de halkla yoğun toplantılar yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Çizgimizi tabanımızla, işin özneleriyle konuştuk. Kongre sonrasında hem halkımızla hem de kurumlarla, STK ve toplumsal muhalefetin temsilcileriyle görüşmelere başladık. Amacımız kritik bir aşamadan geçen Türkiye’de, toplumsal muhalefet ve örgütler olarak neler yapabileceğimizi konuşmaktır. Bu ülkede Kürt sorunu çözülmediği gibi Alevilerin eşit yurttaşlık talebi konusunda da bir adım atılmadı. Söylemin ötesine geçen bir pratikle karşılaşmadık. Öte yandan yeni anayasa tartışmaları var. Yeni anayasa diyenlerin tekçi, tek adama ve Saray’a bağlı bir anayasa yapacakları kaygısını taşıyoruz. Böyle olmaması için de Alevinin, Kürdün, emekçinin, ezilenin içerisinde olduğu 85 milyonun kendisini gördüğü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama baskılar ve son yargı darbesinden de anlaşıldı ki çok kapsamlı ve sorunlarımızı çözecek bir çalışma yapılmamış.

Şimdiden bir araya gelmek, şimdiden ortaklaşmak lazım. Ne istediğimizi ve ne yapacağımızı belirlemenin zamanı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimize dair görüşlerinizi, partimize dönük öneri ve eleştirilerinizi almak isteriz. Bütçe döneminde Türkiye’deki farklı etnik ve inanç grupları için neler yapabiliriz, neler söyleyebiliriz? Bütçede meseleler kapsamlı bir biçimde tartışılmıyor. Daha çok savaşa ayrılan bir bütçe oluşturuluyor. Önümüzdeki dönemde biz de toplumsal muhalefetle bir hat oluşturacağız, her anlamda birlikte olacağız. Barışı ve demokrasiyi getirebileceğimize olan inançla bunu yapacağız. Sizin kıymetli fikirleriniz bizim için önemlidir. Bunları konuşmak istiyoruz.”

ABF Genel Başkanı Mustafa Aslan da ziyaret için heyetimize teşekkür ederek şunları söyledi:

“Sevgili Başkanın da söylediği gibi son yargı darbesi, darbe anayasanın bile çiğnendiği bir dönemi yaşadığımızı gösterdi. Başta biz Aleviler ve Kürtler olmak üzere bu ülkede toplumsal kesimler yok sayılıyor. Ülkede hukukun ve adaletin olmadığı, taleplerin yok sayıldığı bir süreç yaşıyoruz. Aleviler olarak 35 yıldır örgütlü bir şekilde Alevilerin hak taleplerini yürütüyoruz. Ancak bu talepleri ne bundan önceki hükümetler ne de AKP gördü. Gerek iç hukuk gerekse AİHM’de kazanılan davaları görmezden gelen bir iktidarla karşı karşıyayız. Alevilere yönelik asimilasyon politikaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurdular. Bu başkanlık bir yılını doldurdu. Bu bir yıl içinde bütün itirazlarımıza rağmen, reddetmemize rağmen maalesef asimilasyon politikalarına hız verdiler. Toplumun her kesimini yoksullaştırdılar ve şimdi parayla, iş-aşla terbiye etmeye ve teslim almaya çalışıyorlar. Buna karşı, ABF ve tüm Alevi kurumlarıyla birlikte her alanda mücadelemizi vermeye devam ediyoruz.

16 Eylül’de İzmir’de hükümetin eğitim politikalarına karşı, gerici ve ırkçı politikalarına karşı bir miting düzenledik. Bu mitingi laik eğitim ve eşit yurttaşlık talebiyle gerçekleştirdik. Bunun bir başlangıç olacağını dile getirmiştik. 10 Aralık’ta da İstanbul’da “Laik Eğitim İnsanca Yaşam ve Demokratik Türkiye” şiarıyla bir miting yapacağız. Hazırlığımız sürüyor. Burada hem laik eğitime yönelik son dönemlerde yapılanlara, yani eğitim sistemini cemaatlere teslim etme sürecine hem de ekonomik anlamda yapılanlara itirazımızı yükselteceğiz. Aynı zamanda coğrafyamızda bir savaş var. Çocuklar ve sivil insan katlediliyor, doğa katlediliyor. Türkiye’de demokrasinin kırıntısı bile kalmadı. Tüm bunları dile getirecek toplumsal muhalefeti oluşturmamız lazım. Tüm emek demokrasi güçlerini bu mitinge davet ediyoruz. HEDEP Eş Genel Başkanı olarak burada olmanızdan memnuniyet duyuyoruz ve bu mitinge katılımınızı bekliyoruz. Türkiye, tek adam yönetimi altında bir kaos yaşıyor. Kürt halkı ve biz Aleviler de maalesef bundan en fazla etkilenen toplumsal kesimleriz.”

ABF bileşeni kurum temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda yaklaşan yerel seçimlerin önemine işaret ederek toplumsal muhalefetin ortaklaşması gerektiğini söyledi. “Sizin fedakarlığınızın farkındayız” diyen Alevi kurum temsilcileri, diğer muhalefet güçlerinin de bu konuda adım atmaları çağrısında bulundu.

13 Kasım 2023