Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Kerkük seçimlerine ilişkin açıklaması.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzun açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülerimizin açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülerimizin açıklaması.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzun açıklaması.
Emek Komisyonumuzun açıklaması.
Çocuk Komisyonumuzun açıklaması.
Göçmen ve Mülteciler ile Emek ve Ekoloji komisyonlarımızın ortak açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülerimizin açıklaması.
Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın açıklaması.
Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuzun açıklaması.
Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın açıklaması.