Bizler özgürlüğe, eşitliğe kanat çırpanlarız

Kadın Meclisimizin açıklaması:

Cinsiyetçi, faşist söylemleri ile bilinen iktidarın küçük ortağının başkanı, Milletvekilimiz Saliha Aydeniz’in kayyım siyasetine karşı yaptığı konuşmayı hedef alarak tehdit etmiştir.

Saliha yoldaşımıza “bu canlı çok fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya çalışmaktadır” sözlerini sarf eden bu zat iyi bilsin ki; kadınlar bu tehditlere pabuç bırakmaz. Kadınların iradesini gasp eden kayyım siyasetine karşı, mücadele etmekten vazgeçmez.

Doğrudur bizler yürekli, cesur kadınlarız. “Kanat takmadan uçmak” diyerek kadınları tehdit edenler; kadınların kanatlarının neye çırptığına dönüp bakmalarını tavsiye ediyoruz.

Bizler mücadelemizle erkek egemenliğine, siyasetine karşı özgürlüğe, eşitliğe kanat çırpanlarız. Ne tehditlere ne de erkek egemen ittifakınıza karşı susacak, boyun eğecek bir yerde olmayız.

Dün olduğu gibi bugünde her türlü zulme rağmen cesurca sözünü söyleyen, tepkisini ortaya koyan kadın siyasetçilerden, kadın siyasetimizden nasıl korktuğunuzu biliriz.

Kayyım rejimini, gasp ve talan siyasetini meşrulaştırmak için cinsiyetçi ve milliyetçi söylemlerin arkasına sığınarak kadınları siyasetin dışına itemeyeceksiniz. Kayyım gasptır demekten, irademizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bizler cesaretimizi, mücadele geleneğimizden alıyoruz. Geçmişi karanlıklarla dolu olanlar, Kürt halkına, kadınlara düşman siyaseti yürüterek ayakta durmak isteyenler daha fazla küçülmeye mahkûmdur.

Kadın siyasetçilere, yoldaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı mücadeleden geri adım atmayacağız. Erkek siyasetinize karşı her yerde her an sözümüzü kurmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Saliha Aydeniz’e yönelik yapılan bu tehdit tüm kadınlara, siyasetçilere yapılmıştır. Bunun karşısında mücadeleyi yükseltmek, dayanışmayı büyütmekte bizlerin sözüdür.

Saliha Aydeniz yalnız değildir!

DEM Parti Kadın Meclisi
11 Haziran 2024