Emeklilerin yaşadığı sorunlara ilişkin araştırma önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, emeklilerin yaşadığı sorunların açığa çıkarılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İktidarın, milyonlarca emekliyi açlığa, yoksulluğa, sefalete, dışlanmaya, yalnızlığa ve mutsuzluğa terk eden politikalarına karşı insana yaraşır, onurlu bir yaşam için emeklilerin haklı taleplerine yanıt üretilmesi ve sorunlarının açığa çıkarılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

Emeklilik hem çalışmaya bağlı bir hak hem de çalışma hakkının devamı niteliğindedir. Tam da bu sebeple emeklilerin sorunları çalışma hayatı ve sorunlarının önemli bir parçasıdır. Ömürlerinin verimli zamanlarını çalışarak geçirmiş olan vatandaşların emekliliklerini huzur ve refah içinde geçirmeleri sağlamak devletin asli temel yükümlülüklerindendir. Ancak günümüzde emeklilerin büyük bir kısmı asgari ücretin dahi çok altında bir ücretle, açlık sınırının da altında, zorlu yaşam koşullarında yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. Emekli maaşlarına yapılan zamlar yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik kriz karşısında bir anlam ifade etmemektedir.  

Emekliler 2000’li yılların başından itibaren hak kayıpları yaşamaya devam etmektedirler. Bu mağduriyetlerin temel kaynağı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile emekliliğe erişim hakkı zorlaşmış, emeklilik yaşı yükseltilmiş, emekli aylığı elde etme koşulları değişmiş ve emekli aylıkları düşmeye başlamıştır.

Geçen hafta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak maaş zammı oranı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından %42,6 olarak açıklanırken en düşük emekli maaşı alay edercesine 10 bin TL’de çıkarılmıştır. Bu zam, çarşı pazardaki gerçek rakamları, temel ihtiyaçlardaki fahiş fiyat artışlarını görmezden gelen, artık hiçbir güvenilirliği kalmamış TÜİK rakamlarına dayanılarak yapılmıştır. TUİK tarafından %37,6 olarak açıklanan altı aylık enflasyon rakamlarına %5’lik refah payı eklenerek ulaşılan %42,6 oranı ile emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi bir de üstüne refahtan pay almış olacakları ifadesine toplumun hiçbir kesiminin inanmadığı bilinmektedir.

2023 yıllık enflasyon oranı TUİK tarafından % 64,77 olarak açıklanırken iktidardan bağımsız akademisyenler, bilim insanları ve ekonomi uzmanlarından oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından % 127,21 olarak hesaplanmıştır. Enflasyonun bu kadar yükseldiği günümüzde asgari ücret 17 bin TL, açlık sınırı 15 bin TL, yoksulluk sınırı 47 bin TL olarak hesaplanmıştır. Bu sebeple emeklilere yapılan zamlar emekli maaşlarını yoksulluk sınırının çok altında, kahir ekseriyeti ise asgari ücret ve yoksulluk sınırının altında kalmasına sebep olmuştur.

Ne var ki, emekliler için açlık ve yoksulluk dışında hiçbir şey vadetmeyen bu tabloya rağmen iktidar, bu yılı ironik bir şekilde “Emekliler Yılı” ilan etti.

İnsan yaşamının huzura, esenliğe, sosyal desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bu evresinde iktidarın, milyonlarca emekliyi açlığa, yoksulluğa, sefalete, dışlanmaya, yalnızlığa ve mutsuzluğa terk eden politikalarına karşı insana yaraşır, onurlu bir yaşam için TBMM’nin bu sorunlara yanıt üretmesi, emeklilerin haklı taleplerinin yanında durmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurması elzemdir.

22 Ocak 2024