Göçmen ve Mülteciler ile Emek ve Ekoloji komisyonlarımızın ortak açıklaması:

Zonguldak’ta kaçak bir maden ocağından, inanması güç bir vahşet boyutunda bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Soruşturma devam ederken öğrenilebilen bilgilere göre; Zonguldak Kırat bölgesinde bir ay önce çalışmaya başladığı kaçak madende fenalaşan Afgan göçmen işçi Vezir Mohammed Nortan, patronların isteği üzerine darp edilerek öldürülmüş ve kaçak maden açığa çıkmasın diye naaşı ormanlık bir alanda yakılmıştır.

İddialar katmerli bir suç silsilelisiyle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Kaçak maden ile doğayı katletme suçu işleyen patronlar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin esamesinin okunmadığı koşullarda ucuz emek gücü olarak görünen bir göçmen işçiyi sigortasız, güvencesiz ve üç paraya aşırı çalıştırmış ve böylece yaralanmasına neden olmuşlardır. Bütün bunlarla yetinmeyip işledikleri suçlar açığa çıkmasın diye yaralı işçiyi hastaneye götürmemiş, tehdit ettikleri diğer işçilerin göçmen işçiyi işkence ederek öldürmesi ve ormanlık alanda yakarak suçu gizlemesi emrini vermişlerdir. Bütün bu vahşi suçları işlerken bu göçmen işçinin sahipsiz olduğuna ve mülki-idari güçlerin kendilerini cezasız bırakacağına güvenmişlerdir. Çünkü kaçak madenin iki patronundan biri olan Hakan Kornoş’un aynı zamanda MHP Gelik Belde Başkanı olduğu da bilinmektedir.

Bu cinayet soruşturmasının en etkin şekilde yürütülmesi, başta kaçak maden sahipleri olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması ve kaçak maden patronlarının işledikleri tüm suçlardan ayrı ayrı ceza alması için soruşturma sürecinin takipçisi olacağız. Faillerin bu suçların hiçbirinden cezasızlıkla sıyrılamaması için mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi yürüten tüm emek-meslek örgütleri, ekolojistler ve göçmen-mülteci örgütleriyle birlikte hesap soracağız. Bütün bu süreç boyunca Vezir Mohammed Nortan’ın acılı ailesi ve dostlarıyla da dayanışma içinde olacağız.

HEDEP Emek Komisyonu, Ekoloji Komisyonu, Göçmen ve Mülteciler Komisyonu 14 Kasım 2023