İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna İmralı Adası için başvurumuz

Milletvekillerimiz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunu hukukun, yasaların, alınan yargı kararlarının ve insanlık değerlerinin korunmasının bir gereği olarak işkence uygulamasına son vermek üzere İmralı Adası’nı ziyaret etmek için acil toplantıya çağırdı.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: 

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU HÜKÜMLÜ ve TUTUKLU HAKLARINI İNCELEME ALT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Konu: 16.11.2023 tarihli ve …. sayılı başvurumun ivedilikle gündeme alınması hakkında.

16.11.2023 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yaptığım başvuruda; 25 yıldır İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan ve son 33 aydır hiçbir şekilde haber alınamayan Sn. Abdullah Öcalan’ın üzerinde uygulanan insan onuruna aykırı ve evrensel hukuk kaideleriyle örtüşmeyen tecritin ve hukuksuzluğun bir an önce kaldırılması/giderilmesi, Abdullah Öcalan ile Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın kaldığı İmralı Ada’sına bir ziyaret düzenlenerek gerekli incelemelerin yapılması talep edilmişti.

Yaptığım başvuruya Komisyonca 07.12.2023 tarihinde cevap verilmiş; başvurunun incelendiği ve söz konusu durum nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiği ifade edilmiştir. Yine,  Komisyon aynı cevabi yazıda, İmralı Cezaevi’nin yerinde inceleme yapılması talebimin, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda mümkün olacağını belirtmiştir.

İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna yaptığım başvuru dilekçesinde de belirttiğim üzere; İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), İmralı Ada Cezaevi’nden hiçbir şekilde haber alamama halini “incommunicado” yani mutlak iletişimsizlik olarak tarif etmiştir. Kısaca, İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), İmralı Adasında Sn. Öcalan’a uygulanan sistemin işkence olduğunu kayıt altına almıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesince, 6 Eylül 2022 tarihinde incommunicado tutukluluk haline son verilmesi ve başvurucuların kendi seçecekleri bir avukatla derhal ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlanması” kararını almıştır. Ancak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin aldığı bu kararın gereği yerine getirilmediği gibi mutlak iletişimsizlik halini ortadan kaldıracak herhangi bir adım da atılmamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler ile Anayasa, yasalar başta olmak üzere hiçbir toplumda ahlaki ve vicdani olarak da kabul edilmeyen işkencenin son bulması Alt Komisyonun görev ve sorumluluğundadır.

Hukukun, yasaların, alınan yargı kararları ile insanlık değerlerinin korunmasın da bir gereği olarak işkence uygulamasına son vermek üzere Alt Komisyonun derhal harekete geçerek İmralı Cezaevine bir ziyaret düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesi hali; Komisyonun insan haklarını korumak bir tarafa işkence sisteminin koruyucusu ve sürdürücüsü pozisyonuna düşeceğinin ifadesi olacaktır. Komisyona hukuki sorumluluğunun gereğini hatırlatmak ve ivedi bir şekilde gereği yapılmak üzere Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonun acil toplanmasını talep etmek zarureti hasıldır.

İzah etmiş olduğum nedenler doğrultusunda talebimin gereğinin yapılması hususunu ilgilerinize saygı ile sunarım.

12 Aralık 2023