İsraille olan askeri ekonomik ilişkiler

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç; İsrail’le olan askeri, ekonomik ve ticari anlaşmaların halen sürdürülüyor olmasının temel nedenlerinin araştırılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. Önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İsrail yönetiminin Gazze saldırısını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Natenyahu hükümetine yönelik “Terör devleti”, “Örgüt gibi davranıyor”, “Barbarlar” gibi en sert açıklamaları yapan Türkiye yönetiminin, bu açıklamaların gereği olarak İsrail’le olan askeri-ekonomik ticari anlaşmalarını durdurması başta olmak üzere ciddi-caydırıcı yaptırım kararlarını bir türlü al(a)mamasının, İsrail’le olan bağımlı ilişkisini halen sürdürüyor olmasının temel nedenlerinin bütün boyutlarıyla araştırılması ve bu yönde yürütülecek politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

İsrail yönetimin Gazze’de katliam saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden buyana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar sözcüleri, Natenyahu yönetimine yönelik her defasında “Terör devleti”, “İsrail örgüt gibi davranıyor”, “Sivillerin üzerine mermi yağdırmanın adı barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür” şeklinde açıklamalar yaptı, BM başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırdı. Sürekli kınama mesajları yayınlandı. Filistin halkına yönelik destek mesajları verildi.

Bu sert tondaki açıklamalar karşısında kamuoyunun ve toplumun beklentisi ise İsrail’e karşı ciddi, ilkeli tutarlı, caydırıcı yaptırım kararlarının alınması ve uygulanması yönündeyken, iktidar ise, bir türlü sözden eyleme geçen bir tutum ortaya koy(a)madı.

Türkiye’nin İsrail’e yönelik attığı adımlar; kınama mesajları yayınlamak, büyük elçiyi Ankara’ya çekmek, göstermelik olarak birkaç İsrail malını boykot etmek, TBMM’de nescafeyi ve cola’yı yasaklamakla sınırlı kaldı.

Öte yandan İsrail’le olan askeri-ekonomik-ticari işbirliği ve anlaşmasının gereklerinin yerine getirilmesi ise tüm hızıyla devam etmektedir.

Medyaya ve kamuoyuna da yansıdığı üzere Gazze’ye saldırı başladığından bu yana iktidarın “Terör devleti” olarak nitelediği İsrail’e Türkiye’den aralarında yakıt ve çimentonun da bulunduğu 300’e yakın yük gemisi gitti. Liman trafiğine bakıldığında İsrail’e yönelik Türkiye’nin lojistik desteğinde her hangi bir azılma söz konusu değildir.

“Terör devleti” denilen İsrail’le özellikle askeri işbirliği anlaşmaları ise gizlilik içerisinde tutulmaya devam edilmektedir.

Tüm bu ekonomik göstergeler ve anlaşmalar, hız kesmeyen ticaret hacmi ve yaptırım kararlarının alınmaması Türkiye’nin “Örgüt gibi davrandığı” söylenen, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son Almanya ziyaretinde “İsrail’e borçlu olan devletler konuşamıyor” dediği İsrail’le olan bağımlılık ilişkisinin sürdüğünü ve sürdürüleceğini göstermektedir.

Tüm bu nedenlerle, Türkiye’nin, İsrail’e yönelik yaptığı sert açıklamaların bir gereği olan tüm anlaşmaların iptal edilmesi gibi caydırıcı, ciddi, tutarlı, ilkeli kararların alınması ve uygulanması konusunda bir türlü harekete geç(e)memesinin, İsrail’e olan ikili ilişkinin altında yatan temel nedenlerin meclis araştırması açılarak tüm boyutlarıyla araştırılması, hakikatin ortaya çıkartılması ve kamuoyunun doğru bilgi sahibi olması açısından elzemdir.

29 Kasım 2023