Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülerimizin açıklaması:

Laz dili ve kültürünün yaşatılması amacıyla Lazca Dil Günü olarak kabul edilen 7 Kasım’da, Türkiye’de anadili olarak konuşulan dillerin korunmasına, yaşatılmasına, geliştirilmesine ve özgürlüğüne yönelik çağrımızı yineliyoruz. Anadillerin önündeki engeller kaldırılmalı ve diller desteklenmelidir. Evlerinde, oyunlarında, sokaklarında, masal ve şarkılarında anadilini yaşatmak herkesin hakkıdır. Ancak 100 yıldır devam eden ve mevcut siyasal iktidar tarafından da sadakat gösterilen tekçi politikalar, anadillerimizi kamusal alandan uzak tuttuğu gibi asimilasyon politikalarıyla masallarımızdan ve düşlerimizden de uzak tutmuştur.

Türkiye, anadili haklarına dair BM bildirisini kabul etmiş ancak anadili ile ilgili çekinceleri hala kaldırmamıştır. Bu durum, anadilinde eğitim hakkı başta olmak üzere kültürel çeşitliliği korumayla ilgili taraf olunan uluslararası anlaşmaların da ihlal edilmesidir. UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlasına göre Türkiye’de 18 yok olma tehlikesi altında olan dil bulunmaktadır. Türkiye’de pek çok dil gibi Lazca da kaybolma tehlikesi altındadır. Anadili eğitiminin anayasal güvence altına alınmadığı durumda Lazca da geleceğe taşınamayacaktır.
HEDEP olarak 7 Kasım Lazca Dil Günü kutlu olsun diyoruz! Türkiye'de dillerin çoğulluk ve eşitlik içinde bir arada yaşayıp gelişmesinin barışın, toplumsal-kültürel eşitliğin ve özgürlüğün önemli dinamiklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Anadili ayrımsız her yerde ve her zaman konuşma ve anadilinde düş kurma özgürlüğü aynı zamanda halkların özgürlüğüdür de. Lazca Dil Günü’nü kutlarken, anadillerin üzerindeki yasakçı ve baskıcı politikaların ve halklarımızın inanç ve kültürleri üzerinde uygulanan asimilasyon politikalarının son bulması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Çünkü anadili hakkı insan hakkıdır, halkların özgür varlığıdır.

Doğum günü bugün olan ve Lazca’nın Türkiye'de tanınmasına ve sevilmesine büyük katkısı olan Sevgili Kazım Koyuncu’yu da Lazcanın şenliği ve coşkusuyla anıyoruz.

Skidas Lazuri Nena! - Yaşasın Lazca!
Tüm dillere özgürlük, halklara eşitlik!

Yüksel Mutlu – Mahfuz Güleryüz
HEDEP Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüleri
7 Kasım 2023