Mülteciler üzerinden yürütülen kirli pazarlıklar son bulmalı

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Savaşlar, siyasi baskılar ve benzeri gerekçelerle vatanlarını terk etmek zorunda bırakılan göçmen ve mültecilerin yaşadıkları ekonomik, sosyal, siyasal, psikolojik ve hukuksal sorunları gündeme taşımak ve duyarlılığı artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü ilan edilmiştir. 

En son İsrail’in Gazze’yi işgal saldırısı sonucu Filistin halkı büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Balkanlar’dan ve Ortadoğu’ya kadar yaşanan göç dalgalarına karşı uluslararası toplum temsilcilerinin reaksiyonları ne yazık ki son derece yetersiz ve zayıftır. Göçlere sebep olan siyasi istikrarsızlığa, devlet şiddetine ve çatışmalara karşı uluslararası toplumun yapıcı ve ilkeli bir tutum sergilemesi gerekirken, devletler arasında yapılan pazarlıklar sonucu zaten mağdur olan göçmen ve mültecilere daha fazla eziyet çektirilmekte ve tehlikeli göç yollarında hayatlarını kaybetmelerine göz yumulmaktadır. BM’nin ilgili anlaşmalarındaki ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki ilke kararlarına rağmen, devletler tarafından göçmen ve mülteci statüsündeki insanların sığınma ve yaşam hakkı görmezden gelinmektedir. 

Göçmenleri şantaj ve pazarlık aracına getiren AKP-MHP iktidarının 3,5 milyon mülteciyi statüsüz bir biçimde Türkiye sınırları içinde tutmasının karşılığında Suriye ve Türkiye’de yürütülen gayri meşru müdahaleler ve uygulamalar diğer devletlerce göz ardı edilmektedir. Bu durum siyasi krizleri derinleştirmekte ve çok daha büyük göç dalgalarının oluşmasına neden olmaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’deki sığınmacılara dair veri paylaşan tek kurum ve 14 Eylül 2023 tarihli en son açıklamasına göre Türkiye’de en az 4 milyon 638 bin 461 mülteci yaşamaktadır. Ancak biliyoruz ki bu veri gerçek sayıyı tam olarak vermiyor. Çünkü kayıt dışı mültecilerin sayısı bilinmediği için bu sayıya dahil değildir. 

Tüm dünyada göçlerin sona ermesi için, iktidarların kirli pazarlıklarına ve kitlesel göç gibi kritik sorunların sebebi olan askeri ve müdahaleci politikalarına karşı uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Dünyanın her yerinde mültecilere insani yaşam koşulları sağlanmalıdır. DEM PARTİ olarak; kitlesel göçlere sebep olan savaşçı, ırkçı, militarist ve sömürgeci anlayışlara karşı demokrasi güçlerini daha kapsamlı bir birlikteliğe ve dayanışmaya davet ediyoruz. 

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu
18 Aralık 2023