Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuzun açıklaması:

AKP hükümeti, yaşayabilmek için çalışmak zorunda olanlar başta olmak üzere, Türkiye halklarının sağlığını tehdit eden iki temel metni (12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı Bütçe Yasası) Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Ekim 2023 tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığına sundu. Bunlardan 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi ve 31 Ekim’de TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak.

Hükümet; Cumhuriyetin ikinci yüzyılının henüz birinci haftasında, AKP-MHP koalisyonunun oylarıyla kabul edilmesi beklenen 12. Kalkınma Planının temel amaç ve ilkeleri arasında “sağlıklı bir toplum” hedefine göstermelik bile olsa yer verme gereksinimi duymamıştır. Böylesi bir hedef yerine sağlık ve eğitim alanında kamunun topluma karşı sorumluluğu yalnızca “temel hizmet” ile sınırlandırılmıştır. Sadece bu amaç dahi, sosyal güvenlik kapsamında olan yurttaşlarımızın bile sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümüne bundan böyle doğrudan cebinden daha çok para ödeyerek ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Planda; genel sağlık sigortası primi ödeyenlerin de sağlık hizmetlerini kullanabilmeleri için ek bir özel sağlık sigortası anlamına gelen “tamamlayıcı sağlık sigortası” yaptırması hedeflenmektedir. Buna göre; hali hazırda ödedikleri genel sağlık sigortası primine ilave olarak özel bir sigorta şirketine ikinci bir sağlık sigortası primi daha ödemeleri zorunlu hale gelecektir.

Böylece sağlık hizmetine ulaşım doğrudan kişilerin kendi olanak ve sorumluluklarına bırakılmakta, devletin bu alandaki sorumluluğunun daha da azaltılması hedeflenmektedir. İlaca ve tıbbi malzemeye ulaşmada da hem var olan katılım payının artırılması hem de yeni maddi sınırlılıklar getirilmesinin yanı sıra yurt dışından temin edilmek zorunda olan ilaçlar için de benzer bir planlamanın yapılması söz konusudur.

AKP eliyle Haziran 2003 tarihinde temeli atılan Sağlıkta Dönüşüm Programı, geldiği aşamada halklarımıza “Paran kadar sağlık hizmeti al” demektedir. Önceki yıllarda hastane kapılarında olan poliklinik, ameliyat ve tetkik kuyrukları Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte internet ortamına taşınmıştır. İnsanlar randevu alabilmek için hasta hasta aylarca beklemek zorunda bırakılmıştır. Hükümet ise sağlık çilesinin görünmez olduğunu zannederek, kendince ekonomik krize çare olarak sağlık hizmetlerine yapılan devlet harcamalarına sınırlılıklar planlamakta ve var olan durumu daha da zorlaştıran bir tutum almaya hazırlanmaktadır.

Bu ülkenin hem maddi kaynakları hem de sağlık emek gücü, tüm yurttaşların yanı sıra ülkede yaşamakta olan göçmen ve mültecileri de kapsayacak biçimde herkesin gereksinimi olan koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini herhangi bir cepten ödemeye ve sanal ortamda yaratılan kuyruklara yer vermeden sağlayabilecek düzeydedir. Bunun için de tamamlayıcı sigorta yerine genel bütçeden finansman ve kamusal hizmet sunumu atılacak ilk adım olmalıdır.

HEDEP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu
30 Ekim 2023