Seyfo’nun 109. yılında Süryani halkının acısını paylaşıyoruz

Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcülerimiz Yüksel Mutlu ve Mahfuz Güleryüz'ün açıklaması:

Anadolu ve Mezopotamya toprakları, tarih boyunca dünya kültürüne ve sosyal gelişimine önemli katkılar yapmış, zaman zaman farklı halklara ve kültürlere yönelik yaşanmış acılara ve insanlık suçlarına da tanıklık etmiştir.

Mezopotamya'nın kadim halklarından olan Süryanilerin nüfusunun büyük bir bölümünün katledildiği dönem, “kılıç” anlamına gelen Seyfo adıyla anılmaktadır. 15 Haziran 1915 tarihi, Süryanilere uygulanan katliamın başlangıcı olarak kabul edilir. 

yüzyılın başlarında bu topraklarda 500 binin üzerinde Süryani yaşamaktayken 1915 yılında başlayan ve 1924 yılına kadar devam eden katliamlar ve zorunlu göçler sonucunda nüfusun üçte ikisi yok edilmiştir. Sonrasında da devam eden baskılar ve asimilasyon politikaları sonucunda Süryani dili, kimliği ve kültürü yok olma noktasına gelmiştir.

Süryanilere ait yüzlerce kilise ve manastır tahrip edilmiş, kurum ve şahıslara ait çok sayıda taşınmaz mülke el konulmuş, yerleşim yerlerinin adı değiştirilmiş ve Süryanice eğitim veren okullar kapatılmıştır.

Bu baskıcı uygulamalar nedeniyle geri kalan nüfusun çoğu yurtdışına göç etmeye mecbur bırakılmıştır. Günümüzde ise Türkiye’de yaşayan Süryani nüfusu 20 binlere kadar gerilemiştir.

Dünyadaki örneklerden de biliyoruz ki, insanlık suçlarını lanetlemek ve hakikatlerle yüzleşmek toplumsal barışın inşasında, vicdan ve adalet duygularının gelişmesinde son derece önemli adımlardır. Süryani halkının talebi ve beklentisi de samimi bir yüzleşmenin gerçekleşmesidir.

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu olarak, Süryani halkının Seyfo (kılıç) ile yüzleşme talebinin talebimiz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Seyfo’nun 109. yıl dönümünde Süryani halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

Yüksel Mutlu-Mahfuz Güleryüz

Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüleri

15 Haziran 2024