Türkiye’de engellilerin sorunları öteleniyor!

Engelliler Komisyonu Eş Sözcümüz Hatice Betül Çelebi'nin açıklaması:

10-16 Mayıs haftası, Birleşmiş Milletler’in her gün bir engel grubunun gündemine dikkat çekmek amacıyla “Engelliler Haftası” olarak ilan ettiği ve kırk yılı aşkın süredir farkındalık haftasına dönüşen bir haftadır. Engelli haklarına ilişkin yarım yüzyıldır verilen mücadele sonucu birçok ülkede önemli bir mesafe kat edilmiş ve engelli yurttaşların eşitlik mücadelesi bir kazanıma evrilmiştir. Dünya genelinde 1 milyarı aşkın olan engelli nüfusu, Türkiye’de ise resmi verilere göre 12 milyon civarındadır.

Türkiye’de klişelerle geçiştirilen 10-16 Mayıs haftasında, basında görünenin aksine engellilerin en temel gündemleri yoksulluk, işsizlik, erişebilirlik, istihdam ve çalışma haklarının yok sayılması, rapor alma süreçlerinin eziyete dönüştürülmesi, özel ve kamusal alanda yaptırımsız bırakılan şiddet sorunlarıdır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarında bu sorunlar daha da katlanılmaz bir boyuta ulaşmaktadır. BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme, taraf devletler tarafından imzalandığı 2009 yılından bu yana tam olarak uygulanmamıştır. Engellilere yönelik hak ihlalerini sıradanlaştıran sağlamcılık ideolojisine karşı alınması gereken sosyo-ekonomik, hukuki ve ahlaki-politik tedbirler henüz alınmamıştır. Engelli yurttaşlar ve mülteciler, derin yoksulluk koşullarında ve temel kamu hizmetlerine erişemeden yaşamaktadır. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının sunması gereken hizmetler engellilere ulaşamamaktadır. Şehirler engelli kimliği yok sayılarak inşa edilmekte; yol, kaldırım, toplu taşıma ve sosyal alan tasarımı milyonlarca insan yok sayılarak “belli bir normdaki bedenlere ve zeka düzeyine” göre yapılmaktadır. Sağlamcı ideolojinin yok saydığı engelli, yaşlı ve norö-çeşitli yaşamlar için binalar, sokaklar, işyerleri ve diğer tüm yaşam alanları kısıtlıdır. Sadece fiziksel yaşam alanlarındaki değil, internet siteleri, e-devlet uygulamaları ve tüm yaşam alanlarındaki erişilebilirlik sorunu ötelenmeden derhal çözülmelidir.

İktidar ideolojileri olan ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, homofobi ve sağlamcılık engellilerin onurlu bir yaşam kurmasının koşullarını yok etmektedir. İktidarın “evde bakım parası”, “maaş”, “ödenek”, “ilaç ve medikal desteği” adları altında engellilere sunduğu miktarlar TL’nin değersizleşmesi nedeniyle günlük yaşam gerçeğinden kopmuştur. Temel yurttaşlık geliri olarak en az asgari ücret düzeyinde verilmesi gereken bu maddi destek ödemeleri, isimlerinden de anlaşılacağı üzere iktidarın sadaka kültürünü yansıtmaktadır. Engelli istihdamı için her yıl en az 20 bin atama yapılması gerekirken, yasal zorunluluk olan yüzde 3 kotasını bile doldurmayan kamu kurumları mevcuttur. Yaşlı, engelli ve ağır hasta bakım hizmetlerinin kamusal olarak ve insan onuruna yakışır bir şekilde sunulması gereklidir. Bu hizmetler sadece ebevenylere bırakıldığında, hem hak temelli olan devamlı bir rehabilitasyon hizmeti sunulamamakta hem de ebveynlerin maddi manevi güçleri bir aşamadan sonra tükenmektedir. Kamu ve özel bakım evlerinde engellilere yönelik “terbiye şiddeti” yaptırımsız kalmakta, işkenceci ve maalesef dönem dönem katil olan sorumlular kollanmaktadır.

Görevlerine yeni başlayan yerel yönetimler bünyesinde, engellilerin toplumsal yaşama katılımını teşvik eden ve engelli ebeveynlerine gerekli psiko-sosyal destek hizmetlerini sunan yeni bir yapılanma kaçınılmazdır. İşaret dili tecümanı istihdamı, Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve ilgili teknolojiler, erişebilirlik tüm yerel yönetimlerin gündeminde olmalıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tekçiliği esas alan merkezi yaklaşımına ve özel sektörün rantçı tutumuna son verilmeli, engellilerin eşit yurttaşlık mücadelesi için kapsamlı bir seferberlik başlatılmalıdır.

Hatice Betül Çelebi
Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü
9 Mayıs 2024