Usulsüz seçmen kaydırma işlemlerine ilişkin araştırma önergemiz

Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkâri, Iğdır gibi DEM Parti’nin güçlü olduğu yerler başta olmak üzere pek çok kentte hayatın olağan akışına ters bir şekilde seçmen artışı yaşandığı tespit edilmiştir.

Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yerel seçimlerin şeffaflık ve güvenilirlik içinde gerçekleştirilmesi, usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması ve seçimin sonuçlarını etkileyebilecek bu usulsüz işlemlerde bulunan kamu görevlilerinin tespiti için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde kolluk kuvvetleri başta gücüne mensup binlerce seçmenin usule aykırı bir şekilde kaydırıldığı basına sıklıkla yansımaktadır.  Mayıs 2023 tarihinden sonraki altı ay içerisinde Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkâri, Kars, Mardin, Ağrı, Muş, Elazığ, Erzurum, Iğdır ve Mersin Akdeniz ilçesi, özellikle DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde, başta olmak üzere pek çok yerde hayatın olağan akışına ters bir şekilde seçmen artışı yaşandığı tespit edilmiştir. Seçim sonuçlarını iktidar partisi lehine sonuçlandırmak için yapılan seçmen kaydırma işlemleri hem halk iradesinin doğru bir şekilde sandığa yansımasını hem seçim güvenliğini hem de seçimin tarafsızlığına olan inancı ortadan kaldırmaktadır.

Yerel seçimlerin şeffaflık ve güvenilirlik içerisinde gerçekleştirilmesi, sonuçları etkileyecek usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması, şaibe ve usulsüz işlemlerin belirlenmesi ve seçimin sonuçlarını etkileyecek bu usulsüz işlemde bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

GEREKÇE

Demokrasinin gereklerinden birisi de hiç kuşkusuz şeffaf bir ortamda farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin herhangi bir baskı altında kalmadan örgütlenebildikleri ve her türlü baskıdan uzak özgürlükçü bir ortamda girecekleri seçimler sonrasında halkın iradesini yönetime yansıtmalarıdır. Seçimlerin yönetime demokratik meşruiyet kazandırması, farklı görüşleri temsil eden partilerin serbestçe örgütlenebilmeleri ve seçim kulvarında her türlü baskıdan uzak, özgürlükçü bir ortamda yarışabilmeleri koşuluna bağlıdır. Seçimler, ancak, özgür ve çoğulcu bir ortamda, genellik, eşitlik ve gizlilik ilkelerine uygun biçimde ve dürüstçe yapıldığı oranda geçerli sayılırlar. Ancak önceki seçimlerde de olduğu gibi 31 Mart 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçim öncesi de seçim hilelerine dönük onlarca haber basına yansımaktadır. Partimiz tarafından tespit edilen usulsüzlükler seçimlerin ve seçilenlerin meşruiyetine gölge düşürecek boyuta ulaşmıştır.

YSK seçmen kayıtları incelendiğinde, özellikle partimizin yüksek oy aldığı birçok il ve ilçe merkezinde tek daireye yüzler hatta binlerce kişinin yazıldığı ve bölge illerine dışardan pek çok, özellikle kolluk kuvveti, seçmenin kaydırıldığı ortaya çıkmıştır. Son günlerde Tespit edilebilen usulsüz ve hileli kayıtların bazıları şu şekildedir: AK Parti’nin 1514 oyla kaybettiği Iğdır'da 7 binaya 4 bin 449 seçmen kaydedildiği ortaya çıkmıştır. Iğdır’ın Pir Sultan Abdal Mahallesi’nde bulunan üç karakola, Konaklı Mahallesi’nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’nün iki binasına ve Konaklı Beldesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ne Iğdırlı olmayan, 2023 Genel Seçimlerinde farklı illerde oy kullanan 20’li yaşlarda 4 bin 449 taşımalı seçmenin kaydedildiği tespit edilmiştir. Siirt Merkez’de en az 6 bin 819 seçmen kaydı şüphelidir. Şırnak Merkezde Yeşilyurt Mahallesi Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi, adres sorgulama sistemine göre askeri alan olarak görünmektedir. Seçmen taşınan en yoğun bölgedir. Bu yerleşkeye kayıtlı seçmen sayısı Mayıs 2023’te 752 iken %692 artışla şu anda 5.956 seçmene ulaşmıştır. Bu seçmenlerin 4.368’i yeni kayıtlı seçmendir ve hiçbiri Şırnaklı değildir. Şırnak merkezden giden Şırnaklı olmayan seçmen sayısı 2.429 iken merkeze gelen Şırnaklı olmayan seçmen sayısı 8.710’dur. Kars Merkezde Cumhuriyet Mahallesi Şht Yusufbey Caddesi No: 50/2 D:1- Adres sorgulama sisteminde Orduevi olarak görünen bu adresin Mayıs 2023 seçimlerindeki seçmen sayısı 13 iken %23015.38 (yirmi üç bin on beş)artarak 3.005 olmuştur ve bu 3.005 kişiden yalnızca 10 tanesi daha önceden Kars Merkez seçmenidir.   Ağrı Merkez’de 2 mahallede 4 ayrı adreste toplam 4 bin 425 seçmen kaydı şüphelidir. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri referans alınarak hazırlanan yerel seçim taslağımıza göre Ağrı Merkezde AKP ile HEDEP arasındaki oy farkı 7.258 HEDEP lehinedir ancak 2019 yerel seçimlerinde de belediyeyi 8.559 farkla AKP kazanmıştı. Partimizin oy oranının yüksek olduğu birçok il ve ilçede saydığımız örneklere benzer şekilde seçmen kaydırılıp hayatın olağan akışına aykırı olarak tek meskene yüzlerce hayali seçmen yazdırılmıştır.

Yukarıda görüldüğü üzere seçmenlerin kaydırıldığı adresler, adres sorgulama sistemine göre, çoğunlukla kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan yapılardır. Bu bağlamda, bölge genelinde gerçekleşen seçmen hareketliliğinin araştırılması, yerel seçimler üzerindeki şaibelerin kaldırması ve seçim güvenliğinin sağlanması için bir araştırma komisyonu kurması elzemdir.

23 Ocak 2024