Zulme ve kapitalizme karşı yaşasın çocuk hakları!

Çocuk Komisyonumuzun açıklaması:

20 Kasım 1989 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Çocuk Hakları Gününün 34. yıldönümündeyiz. Çocuklar yine savaşla, yaşam hakkı ihlalleriyle ve açlıkla karşı karşıyalar. Bugün dünyada ve Ortadoğu’da emperyalist-kapitalist savaş ve şiddet politikalarının yıkıcılığını en derinden hissedenlerin başında çocuklar geliyor. İsrail’in Gazze’ye dönük işgal saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana hava ve kara bombardımanlarında en az beş bin çocuk katledildi. Hala devam eden Rusya- Ukrayna savaşında yaşamını yitiren çocuk sayısının en az 600 olduğu tahmin ediliyor. Rojava’daki devrime karşı Türkiye’nin başlattığı kara ve hava saldırılarında ise yüzlerce Kürt çocuk yaşamını yitirdi, yitirmeye devam ediyor. İran ve Rojhilat’ta kız öğrencilere yönelik zehirli gaz saldırıları devam ederken, 2023’ün ilk 6 ayında 11 çocuk daha katledildi.  Çocuk haklarının ve anlamının yok edilmeye çalışıldığı bu dönemde; çocuklar sadece savaşla değil açlıkla, yoksullukla, susuzlukla, cinsel istismarla, işçileşmeyle, mültecileşmeyle ve eğitime, sağlığa ve adalete erişememeyle yüz yüzedir.

Türkiye ise pek çok alandaki olduğu gibi çocuk haklarına saldırı konusunda da ilk sıraları kimseye bırakmamaya devam ediyor. Halen BM Çocuk Hakları Sözleşmesindeki “anadilde eğitim ve kültürel haklar” konusundaki çekincesini kaldırmayan Türkiye, inkâr ve asimilasyon politikalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye’de çocuklar, zorunlu din eğitimiyle, eğitimde dinselleşmeyle, tarikat ve cemaat yurtlarında cinsel istismarla, çocuk işçi cinayetleriyle; engelli çocuklar sağlamcı ideolojiyle; depremzede çocuklar ise yok sayılmakla baş başa kalmış durumdadır.

Günümüzde çocuk haklarına dair toplumsal yaşamda önemli bir farkındalık oluşmuş gibi görünse de Türkiye’de ve dünyada çocuklar hala çoklu kriz ortamının ortasındadır. Zaman çocukların bu kriz ortamından kurtulmasının, kendi seslerini ve sözlerini duyurabilmesinin önünü açma zamanıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çocuklar, ulus devletin “ideolojik taşıyıcıları” değil kendi yaşamlarının kurucu özneleri olmalıdır. Dünya Çocuk Hakları Gününde yapılması gereken; sahte kutlama mesajları ve etkinlikler değil çocukların maruz kaldığı hayati problemlere çocuklarla birlikte çözüm üretmektir. 


Dünya Çocuk Hakları Gününün 34. yılında; kimliklerinden, sınıflarından, direnişlerinden ve sadece varlıklarından dolayı katledilen tüm çocukları, çocuk yaşta kalanları bir kez daha saygıyla, özlemle anıyor; çocuklarla birlikte Üçüncü Yol şiarıyla, iktidarların çocuk düşmanı politikalarına karşı yaşasın çocuk hakları diyoruz!
Çocuk, barış, özgürlük!  

HEDEP Çocuk Komisyonu
20 Kasım 2023