Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, kadın yoksulluğuna dair politikaların hayata geçirilmesi için genel görüşme açılmasını istedi.
2/2290 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin muhalefet şerhimiz.
Milletvekillerimiz Heval Bozdağ, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Saruhan Oluç'un Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifi için verdiği değişiklik önergeleri.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği kanun teklifi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği kanun teklifi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği kanun teklifi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin araştırma önergesi.
Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin araştırma önergesi.
Kayseri’deki saldırıların ve daha sonra başka kentlere de yayılan şiddet vakalarının önlenmesi için İHİK Göç ve Uyum Alt Komisyonunu acil toplantıya çağırdık.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin verdiği araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, kayyım uygulamalarına son verilmesi için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin araştırma önergesi.